Estatutos Capitulo V

CAPÍTULO V

DO REGULAMENTO DE RÉXIME INTERNO

 

Artigo 35º.- O regulamento de réxime interno, no seu caso, desenvolverá aquelas materias non contempladas directamente nestes estatutos, como o procedemento de elección dos membros da Xunta Directiva e o procedemento disciplinario, e non pode ir en ningún caso en contra do estipulado neles. En todo caso, o funcionamento interno da asociación estará sometido ao ordenamento xurisdicional civil.

Próximos actos

  • Viaxe a Santiago de Compostela para a vista homenaxe ao Museo do Pobo Galego unha vez cumpridos os seus 40 anos de vida. +

    Día 24 de novembro, sábado ás 9 horas Viaxe a Santiago de Compostela para a vista homenaxe ao Museo do Ler Máis
  • Asemblea anual e festa dos socios no lugar que se comunicará con antelación. +

    Día 15 de decembro, sábado ás 10,30 horas Asemblea anual e festa dos socios no lugar que se comunicará con antelación. Ler Máis
  • 1

O RAMO

ACCESO