Estatutos Capitulo V

CAPÍTULO V

DO REGULAMENTO DE RÉXIME INTERNO

 

Artigo 35º.- O regulamento de réxime interno, no seu caso, desenvolverá aquelas materias non contempladas directamente nestes estatutos, como o procedemento de elección dos membros da Xunta Directiva e o procedemento disciplinario, e non pode ir en ningún caso en contra do estipulado neles. En todo caso, o funcionamento interno da asociación estará sometido ao ordenamento xurisdicional civil.

Próximos actos

  • Conferencia de Juan Manuel Monterroso Montero, profesor de Historia da Arte da USC, "A pintura renacentista en Galicia". +

    Día 21 de marzo, martes ás 20 horas Salón de actos da Deputación Provincial Conferencia de Juan Manuel Monterroso Montero, Ler Máis
  • Conferencia de Adolfo de Abel Vilela, doutor en Xeografía e Historia, "Retrato do médico e escritor Xesús Rodríguez López nos 100 anos do seu pasamento". +

    Día 24 de marzo, venres ás 20 horas Salón de actos da Deputación Provincial Conferencia de Adolfo de Abel Vilela, Ler Máis
  • 1

O RAMO

ACCESO